ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 38 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ2447 ΚΑΙ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΗ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ319 ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΩΣΙΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΣΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΘΩΣΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr