ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 2 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ431 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΣΕΙΣΘΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΗΣΑΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr