ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 8 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ13 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ184 ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΘΕΝ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ172 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ2823 ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΙΩΡΙΣΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΕΘΕΣΕ ΔΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΘΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr