ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 33 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ1217 ΚΑΙ ΣΕΙΣΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΔΙΑ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΩΣΙ ΔΙΗΓΗΘΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ Κ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄120 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΜΕΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩΣΙ ΝΑ ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΩΣΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄414 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΧΑΛΚΕΥΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΚΑ ΜΟΙ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr