ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 26 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΨΑΛΜΟΙ1154ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΟΝ ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΗΣΑΊ'ΑΣ4410 ΤΙΣ ΕΠΛΑΣΕ ΘΕΟΝ Η ΕΧΥΣΕΝ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ103ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΑ ΔΙΟΤΙ ΚΟΠΤΟΥΣΙ ΞΥΛΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΡΓΟΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr