ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 11 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 6
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1620 ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΟΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΑΜΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ143 ΙΚΑΝΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΔΙΕΤΡΙΨΑΝ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΣΤΙΣ ΕΜΑΡΤΥΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΙΔΕ ΝΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr