ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ , ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 12 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 20
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr