ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 36 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΑΡΙΘΜΟΙ2717 ΟΣΤΙΣ ΝΑ ΕΞΕΛΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΝΑ ΕΞΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΗΝΑΙ Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΗ ΕΧΟ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α'2217 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΕΙΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑ ΠΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΣΙ ΚΥΡΙΟΝ ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΙΡ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ345ΚΑΙ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗΣΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΚΑΤΑΒΡΩΜΑ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗΣΑΝ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ102ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ ΕΙΔΟΝ ΟΡΑΣΕΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΕΝΥΠΝΙΑ ΜΑΤΑΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΝ ΜΑΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΜΕΤΕΤΟΠΙΣΘΗΣΑΝ ΩΣ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΕΤΑΡΑΧΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ634 ΕΞΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΔΕ ΠΟΛΥΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΗ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΣΑΝ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑ ΠΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr