ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 20 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ525 ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΤΙΣ ΕΧΟΥΣΑ ΡΥΣΙΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ843 ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΤΙΣ ΕΧΟΥΣΑ ΡΥΣΙΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΗΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΗΔΥΝΗΘΗ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗ ΥΠ ΟΥΔΕΝΟΣ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr