ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 10 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ215 ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΚΑΘΗΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΕΚΑΘΗΝΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ529 ΚΑΙ ΕΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΛΕΥΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΥ ΤΕΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΚΑΘΗΝΤΟ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr