ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 17 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΗΣΑΊ'ΑΣ534ΑΥΤΟΣ ΤΩΟΝΤΙ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΗΜΩΝ ΕΒΑΣΤΑΣΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΗΜΩΝ ΕΠΕΦΟΡΤΙΣΘΗ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΕΝΟΜΙΣΑΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΝ ΠΕΠΛΗΓΩΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α΄224 ΟΣΤΙΣ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΥΤΟΣ ΕΒΑΣΤΑΣΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩΜΕΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗΝ ΙΑΤΡΕΥΘΗΤΕ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr