ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 6 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΗΣΑΊ'ΑΣ6513 ΟΘΕΝ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΙΔΟΥ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΜΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΓΕΙ ΣΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΙΔΟΥ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΜΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΙΕΙ ΣΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΔΙΨΗΣΕΙ ΙΔΟΥ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΜΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΥΦΡΑΝΘ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr