ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 28 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΓΕΝΕΣΙΣ342ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΑΥΤΗΝ ΣΥΧΕΜ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΩΡ ΤΟΥ ΕΥΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΜΕΤ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΠΕΙΝΩΣΕΝ ΑΥΤΗΝ
ΣΑΜΟΥΗΛ Β'112ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΤΕ Ο ΔΑΒΙΔ ΕΣΗΚΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΟΥΟΜΕΝΗΝ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΗΤΟ ΩΡΑΙΑ ΤΗΝ Ο
ΙΩΒ311ΕΚΑΜΟΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΘΕΝΟΝ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ625
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr