ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 3 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΔΑΝΙΗΛ106ΤΟ ΔΕ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΗΤΟ ΩΣ ΒΗΡΥΛΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΘΕΑ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΟΨΙΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΛΒΟΝΤΟ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr