ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 53 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'617 ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΥΧΗΘΗ Ο ΕΛΙΣΣΑΙΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΕ ΑΝΟΙΞΟΝ ΔΕΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΗ ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΟ ΟΡΟΣ ΗΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΙΠΠ
ΔΑΝΙΗΛ710 ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΥΡΟΣ ΕΞΗΡΧΕΤΟ ΚΑΙ ΔΙΕΧΕΕΤΟ ΑΠ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΧΙΛΙΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΑΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΕΩΧΘ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr