ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 50 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΨΑΛΜΟΙ419ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΖΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΗΛΠΙΣΑ ΟΣΤΙΣ ΕΤΡΩΓΕ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΜΟΥ ΕΣΗΚΩΣΕΝ ΕΠ ΕΜΕ ΠΤΕΡΝΑΝ
ΨΑΛΜΟΙ5513
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr