ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 17 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΕΞΟΔΟΣ1218 ΑΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΦ ΕΣΠΕΡΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΡΩΓΕΙ ΑΖΥΜΑ ΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ
ΕΞΟΔΟΣ126ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΦΥΛΑΤΤΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΘΕΛΕΙ ΣΦΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1412 ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΟΤΕ ΕΘΥΣΙΑΖΟΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΛΕΓΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΩΜΕΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΓΗΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ2214 ΚΑΙ ΟΤΕ ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΕΚΑΘΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr