ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 7 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
ΒιβλίοΚεφάλαιοΕδάφιοΚείμενο
ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β'156ΚΑΙ ΕΦΘΕΙΡΕΤΟ ΕΘΝΟΣ ΥΠΟ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ ΥΠΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΙΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΕΘΛΙΒΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΗΣΑΊ'ΑΣ192ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΗΚΩΣΕΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ222 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΑΜΑΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΠΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ1413 ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΙΑΝΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΓΕΙΡΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr