ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 46 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1234 ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΙΔΩΝ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΦΡΟΝΙΜΩΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΛΜΑ ΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΟΝ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ146 ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΔΥΝΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΡΙΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΑ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ2040 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΤΟΛΜΩΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΡΩΤΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΔΕΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr