ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 4 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ92ΕΣΦΑΞΕ ΤΗ ΣΦΑΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΕΚΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΟΙΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΑΥΤΗΣ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr