ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 7 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'913 ΤΟΤΕ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΛΟΝ ΥΠ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΑΛΠΙΣΑΝ ΕΝ ΣΑΛΠΙΓΓΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ Ο ΙΗΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr