ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 33 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'443 ΚΑΙ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕ ΤΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟΥΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΚΑΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ο ΔΕ ΕΙΠΕ ΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΓΩΣΙ ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΓΕΙ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr