ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 19 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΓΕΝΕΣΙΣ821 ΚΑΙ ΩΣΦΡΑΝΘΗ ΚΥΡΙΟΣ ΟΣΜΗΝ ΕΥΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΑΤΑΡΑΣΘΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΟΤΙ Ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ
ΓΕΝΕΣΙΣ65ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΙΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ614
ΙΕΡΕΜΙΑΣ179Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΑΥΤΗΝ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ721 ΔΙΟΤΙ ΕΣΩΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΜΟΙΧΕΙΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΙ ΦΟΝΟΙ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr