ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 13 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ152 ΠΑΝ ΚΛΗΜΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΜΕ ΦΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΦΕΡΗ ΠΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄312 ΕΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΧΡΥΣΟΝ ΑΡΓΥΡΟΝ ΛΙΘΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ ΞΥΛΑ ΧΟΡΤΟΝ ΚΑΛΑΜΗΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr