ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 6 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β'618 ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΑΛΗΘΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΕΙ ΘΕΟΣ ΜΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΔΟΥ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣΩΣΙ ΠΟΣΟΝ ΟΛΙΓΩΤΕΡΟΝ Ο ΟΙΚΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΩΚ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ31ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙΤΕ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΘΕΛΕΙ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΝΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr