ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 5 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΑΡΙΘΜΟΙ289ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΑΡΝΙΑ ΕΝΙΑΥΣΙΑ ΑΜΩΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΣΕΜΙΔΑΛΕΩΣ ΕΖΥΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΕΞ ΑΛΦΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΠΟΝΔΗΝ ΑΥΤΗΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ722 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΣΑΣ ΕΔΩΚΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΟΥΧΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΑΛΛ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr