ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 42 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α'101ΑΚΟΥΣΑΣΑ ΔΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΕΒΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΗΛΘΕ ΔΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΗ ΑΥΤΟΝ ΔΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β'91ΑΚΟΥΣΑΣΑ ΔΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΕΒΑ ΤΗΝ ΦΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΗ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΔΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1131 Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΗΚΩΘΗ ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΗΛΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΗ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr