ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 34 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ2333 ΟΦΕΙΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΕΝΝΗΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ37 ΙΔΩΝ ΔΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΤΙΣ ΕΔΕΙΞΕΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΝΑ ΦΥΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΟΡΓΗΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ645 Ο ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΚΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΚΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr