ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 29 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΗΣΑΊ'ΑΣ4924 ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΟ ΛΑΦΥΡΟΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ Η ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩΣΙΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1123 ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΓΕΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1121 ΟΤΑΝ Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΘΩΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΦΥΛΑΤΤΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΛΗΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ1122 ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΕΛΘΩΝ ΝΙΚΗΣΗ ΑΥΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΘΑΡΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ ΑΥΤΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr