ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 11 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΕΞΟΔΟΣ235ΕΑΝ ΙΔΗΣ ΤΟΝ ΟΝΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΠΤΩΚΟΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕΣ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΘΕΛΕΙΣ ΣΥΜΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ
ΕΞΟΔΟΣ234ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΒΟΥΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΣΟΥ Η ΤΟΝ ΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ224ΙΔΩΝ ΤΟΝ ΟΝΟΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ Η ΤΟΝ ΒΟΥΝ ΑΥΤΟΥ ΠΕΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΜΗ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗΣ ΑΥΤΑ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΣΗΚΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr