ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 1 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ2325 ΟΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΗΣΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΔΥΝΑΣΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΟΥ ΑΣΤΑΧΥΑ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΑΙ ΝΑ ΒΑΛΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ223 ΚΑΙ ΟΤΕ ΔΙΕΒΑΙΝΕΝ ΕΝ ΣΑΒΒΑΤΩ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩ ΩΔΕΥΟΝ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΣΠΩΣΙ ΤΑ ΑΣΤΑΧΥΑ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ61 ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΔΙΕΒΑΙΝΕΝ ΑΥΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΣΠΩΝ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΓΟΝ ΤΡΙΒΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr