ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 30 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄53 ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΝΑ ΦΥΛΑΤΤΩΜΕΝ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΑΥΤΟΥ ΒΑΡΕΙΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr