ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 23 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΗΣΑΊ'ΑΣ1413 ΣΥ ΔΕ ΕΛΕΓΕΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΑΝΑΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΘΕΛΩ ΥΨΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΜΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΚΑΘΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
ΘΡΗΝΟΙ21ΠΩΣ ΠΕΡΙΕΚΑΛΥΨΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΝΕΦΟΣ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΣΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΓΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΕΘΥΜΗΘΗ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr