ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 21 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΙΩΝΑΣ37ΚΑΙ ΔΙΕΚΗΡΥΧΘΗ ΚΑΙ ΕΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗ ΕΝ ΤΗ ΝΙΝΕΥΗ ΔΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΑΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΘΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΟΙ ΒΟΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΜΗ ΓΕΥΘΩΣΙ ΜΗΔΕΝ
ΙΩΝΑΣ38ΑΛΛ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΣ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΘΩΣΙ ΜΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΩΣΙΝ ΙΣΧΥΡΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr