ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 10 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΜΑΛΑΧΙΑΣ31ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙΤΕ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΘΕΛΕΙ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΝΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ12 ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ176 ΚΑΙ ΣΥ ΠΑΙΔΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΔΙΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΠΡΟΠΟΡΕΥΘΗ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΗΣ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ727 ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr