ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 41 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α'1710 ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΥΠΗΓΕΝ ΕΙΣ ΣΑΡΕΠΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΔΟΥ ΕΚΕΙ ΓΥΝΗ ΧΗΡΑ ΣΥΝΑΓΟΥΣΑ ΞΥΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΩΝΗΣΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΦΕΡΕ ΜΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΛΙΓΟΝ ΥΔΩΡ ΕΝ ΑΓΓΕ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α'184ΔΙΟΤΙ ΟΤΕ Η ΙΕΖΑΒΕΛ ΕΞΩΛΟΘΡΕΥΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΟΒΑΔΙΑ ΕΛΑΒΕΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΥΨΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΡΕΦΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΑΡΤΩ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'48ΚΑΙ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΤΙΝΙ ΔΙΕΒΑΙΝΕΝ Ο ΕΛΙΣΣΑΙΕ ΕΙΣ ΣΟΥΝΑΜ ΟΠΟΥ ΗΤΟ ΓΥΝΗ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΚΡΑΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΓΗ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΟΣΑΚΙΣ ΔΙΕΒΑΙΝΕΝ ΕΣΤΡΕΦΕΝ ΕΚΕΙ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΓΗ ΑΡΤΟΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr