ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 30 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΣΑΜΟΥΗΛ Α'1445 Ο ΔΕ ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΑΟΥΛ Ο ΙΩΝΑΘΑΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΟΣΤΙΣ ΕΚΑΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΔΕ ΜΙΑ ΘΡΙΞ ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΕΣΕΙ
ΣΑΜΟΥΗΛ Β'1411 Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΣ ΕΝΘΥΜΗΘΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗ ΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΛΗΘΥΝΩΣΙ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΩΣΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΟΥ Ο ΔΕ ΕΙΠΕ ΖΗ ΚΥΡΙ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ2118 ΠΛΗΝ ΘΡΙΞ ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΧΑΘΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ2734 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΛΑΒΗΤΕ ΤΡΟΦΗΝ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΣΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΣΕΙ ΘΡΙΞ ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr