Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΨΑΛΜΟΙ

Κεφάλαιο 125

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]
1 ΩΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ ΕΠΙ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΑΛΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ
2 ΚΑΘΩΣ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΥΚΛΟΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΟΥΤΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΚΛΟΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
3 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η ΡΑΒΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΚΤΕΙΝΩΣΙΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ
4 ΑΓΑΒΟΠΟΙΗΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΘΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ
5 ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΚΚΛΙΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΕΛΕΙ ΠΑΓΑΓΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr