Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΨΑΛΜΟΙ

Κεφάλαιο 100

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]
1 ΨΑΛΜΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΑΛΑΞΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΠΑΣΑ Η ΓΗ
2 ΔΟΥΛΕΥΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΛΘΕΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ
3 ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΜΕΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΗΜΕΙΣ ΗΜΕΙΣ ΕΙΜΕΘΑ ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΑΥΤΟΥ
4 ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΥΜΝΩ ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ
5 ΔΙΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΓΕΝΕΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr