Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Κεφάλαιο 11

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]
1 ΕΙΝΑΙ ΔΕ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
2 ΔΙΟΤΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΗΣ ΕΛΑΒΟΝ ΚΑΛΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ
3 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΕΚΤΙΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΓΕΙΝΑΝ ΕΚ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
4 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΑΒΕΛ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΛΗΤΕΡΑΝ ΘΥΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΟΤΙ ΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΚΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙΤΟΙ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΕΤΙ ΛΑΛΕΙ
5 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕΤΕΤΕΘΗ Ο ΕΝΩΧ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΙΔΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΟ ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΕΘΕΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΟΤΙ ΕΥΗΡΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
6 ΧΩΡΙΣ ΔΕ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΣΘΑΠΟΔΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ
7 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΝΩΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΘΕΟΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΙ ΕΦΟΒΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΙΒΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΙ ΗΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
8 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΗΚΟΥΣΕΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΟΤΕ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΝΑ ΕΞΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΜΕΛΛΕ ΝΑ ΛΑΒΗ ΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕ ΜΗ ΕΞΕΥΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΙ
9 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΡΩΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΣ ΕΝ ΣΚΗΝΑΙΣ ΜΕΤΑ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
10 ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΜΕΝΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ
11 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΑΡΡΑ ΕΛΑΒΕ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΗ ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΙΡΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΤΟΧΑΣΘΗ ΠΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΝΤΑ
12 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΞ ΕΝΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΕΝΕΚΡΩΜΕΝΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΩΣ Η ΑΜΜΟΣ Η ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΗΤΙΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΡΙΘΜΗΘΗ
13 ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΜΗ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΟΛΠΩΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
14 ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΟΙΑΥΤΑ ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΖΗΤΟΥΣΙ ΠΑΤΡΙΔΑ
15 ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΕΝ ΕΝΕΘΥΜΟΥΝΤΟ ΕΚΕΙΝΗΝ ΕΞ ΗΣ ΕΞΗΛΘΟΝ ΗΘΕΛΟΝ ΕΥΡΕΙ ΚΑΙΡΟΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙ
16 ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΙ ΚΑΛΗΤΕΡΑΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΛΕΓΗΤΑΙ ΘΕΟΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟΙΜΑΣΕ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΙΝ
17 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΟΤΕ ΕΔΟΚΙΜΑΖΕΤΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΣΤΙΣ ΑΝΕΔΕΧΘΗ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
18 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΛΑΛΗΘΗ ΟΤΙ ΕΝ ΙΣΑΑΚ ΘΕΛΕΙ ΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΣΕ ΣΠΕΡΜΑ
19 ΣΥΛΛΟΓΙΣΘΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΗ ΕΞ ΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΠΙΣΩ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΣ
20 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΙΣΑΑΚ ΗΥΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΣΑΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ
21 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΙΑΚΩΒ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΝ ΗΥΛΟΓΗΣΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΕΝ ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΑΥΤΟΥ
22 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΙΩΣΗΦ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΝ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΣΤΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
23 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΚΡΥΦΘΗ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΔΟΝ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
24 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΑΦΟΥ ΕΜΕΓΑΛΩΣΕΝ ΗΡΝΗΘΗ ΝΑ ΛΕΓΗΤΑΙ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
25 ΠΡΟΚΡΙΝΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΚΑΚΟΥΧΗΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΧΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΝ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
26 ΚΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΕΒΛΕΠΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΣΘΑΠΟΔΟΣΙΑΝ
27 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΦΗΚΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΤΟΝ ΘΥΜΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΒΛΕΠΩΝ ΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟΝ ΕΝΕΚΑΡΤΕΡΗΣΕ
28 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΚΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΩΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΟΚΑ
29 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΕΒΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΩΣ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΚΑΤΕΠΟΝΤΙΣΘΗΣΑΝ
30 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΠΕΣΟΝ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩ ΑΦΟΥ ΕΚΥΚΛΩΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
31 ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΠΟΡΝΗ ΡΑΑΒ ΔΕΝ ΣΥΝΑΠΩΛΕΣΘΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΘΗΣΑΝΤΑΣ ΔΕΧΘΕΙΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗΝ
32 ΚΑΙ ΤΙ ΕΤΙ ΝΑ ΛΕΓΩ ΔΙΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΛΕΙΨΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΔΙΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΔΕΩΝ ΒΑΡΑΚ ΤΕ ΚΑΙ ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΙΕΦΘΑΕ ΔΑΒΙΔ ΤΕ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
33 ΟΙΤΙΝΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΙΡΓΑΣΘΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΕΤΥΧΟΝ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΡΑΞΑΝ ΣΤΟΜΑΤΑ ΛΕΟΝΤΩΝ
34 ΕΣΒΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΠΥΡΟΣ ΕΦΥΓΟΝ ΣΤΟΜΑΤΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΝΕΔΥΝΑΜΩΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΓΕΙΝΑΝ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΕΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΦΥΓΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
35 ΕΛΑΒΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΝΤΑΣ ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΕΒΑΣΑΝΙΣΘΗΣΑΝ ΜΗ ΔΕΧΘΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΞΙΩΘΩΣΙ ΚΑΛΗΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
36 ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑΣ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗΝ
37 ΕΛΙΘΟΒΟΛΗΘΗΣΑΝ ΕΠΡΙΟΝΙΣΘΗΣΑΝ ΕΠΕΙΡΑΣΘΗΣΑΝ ΜΕ ΣΦΑΓΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΠΕΡΙΕΠΛΑΝΗΘΗΣΑΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΙΓΩΝ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ ΚΑΚΟΥΧΟΥΜΕΝΟΙ
38 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΗΤΟ ΑΞΙΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΙΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΤΡΥΠΑΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
39 ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΝ ΚΑΛΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΕΝ ΑΠΗΛΑΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ
40 ΔΙΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΑΒΩΣΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΗΜΩΝ

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr