Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄

Κεφάλαιο 2

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]
1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΝΑ ΚΑΜΝΗΤΕ ΔΕΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
2 ΥΠΕΡ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΕΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΩΜΕΝ ΒΙΟΝ ΑΤΑΡΑΧΟΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΗΤΙ
3 ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ
4 ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΩΘΩΣΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
5 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
6 ΟΣΤΙΣ ΕΔΩΚΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΤΙΛΥΤΡΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΕΝ ΩΡΙΣΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ
7 ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΤΑΧΘΗΝ ΕΓΩ ΚΗΡΥΞ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΛΕΓΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΨΕΥΔΟΜΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
8 ΘΕΛΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΥΨΟΝΟΝΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΤΑΓΜΟΥ
9 ΩΣΑΥΤΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗΝ ΣΕΜΝΗΝ ΜΕ ΑΙΔΩ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ ΝΑ ΣΤΟΛΙΖΩΣΙΝ ΕΑΥΤΑΣ ΟΥΧΙ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Η ΧΡΥΣΟΝ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΝ ΠΟΛΥΤΕΛΗ
10 ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑΣ ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΘΑ
11 Η ΓΥΝΗ ΑΣ ΜΑΝΘΑΝΗ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
12 ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΩ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΗ ΜΗΔΕ ΝΑ ΑΥΘΕΝΤΕΥΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΖΗ
13 ΔΙΟΤΙ Ο ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΛΑΣΘΗ ΕΠΕΙΤΑ Η ΕΥΑ
14 ΚΑΙ Ο ΑΔΑΜ ΔΕΝ ΗΠΑΤΗΘΗ ΑΛΛ Η ΓΥΝΗ ΑΠΑΤΗΘΕΙΣΑ ΕΓΕΙΝΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΣ
15 ΘΕΛΕΙ ΟΜΩΣ ΣΩΘΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΑΝ ΜΕΙΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΜΕΤΑ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ

[Αρχή Βιβλίου] [Προηγούμενο Κεφάλαιο] [Επόμενο Κεφάλαιο] [Τέλος Βιβλίου]

[ΒΑΜΒΑΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ] [ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr